Disclaimer

Odpowiedzialność za treść

Teksty zamieszczane na naszych stronach opracowywane są z najwyższą starannością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za prawdziwość, kompletność oraz aktualność publikowanych treści. Zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa jako administrator odpowiadamy za własne treści zamieszczane w internecie, nie mamy jednak obowiązku sprawowania nadzoru nad informacjami przesłanymi lub archiwizowanymi pochodzącymi od osób i podmiotów zewnętrznych.

Nie jesteśmy również zobowiązani do badania okoliczności wskazujących na aktywność niezgodną z prawem. Niezależnie od powyższych postanowień spoczywa na nas obowiązek usunięcia lub uniemożliwiania korzystania z informacji w przypadkach określonych w ogólnie obowiązujących przepisach prawa. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosimy jednak dopiero od momentu uzyskania wiedzy o konkretnym przypadku naruszenia przepisów. Z chwilą ujawnienia treści niezgodnych z prawem zobowiązujemy się do ich niezwłocznego usunięcia.

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do stron internetowych osób i podmiotów trzecich, na których treść nie mamy wpływu, dlatego też nie ponosimy za nią odpowiedzialności. Podmiotami odpowiedzialnymi za teksty publikowane na olinkowanych stronach są dostawcy lub administratorzy stron. W momencie umieszczania linku olinkowane strony zweryfikowano pod kątem potencjalnych naruszeń przepisów prawa. W dacie umieszczania linku nie stwierdzono treści niezgodnych z prawem. Bez konkretnych przesłanek wskazujących na naruszenie obowiązujących przepisów nie jest jednak możliwe prowadzenie stałej kontroli treści publikowanych na olinkowanych stronach. Z chwilą ujawnienia treści niezgodnych z prawem zobowiązujemy się do niezwłocznego usunięcia stosownych linków.

Prawo autorskie

Treści i dzieła opracowane i wytworzone przez właścicieli stron internetowych prezentowane na tychże stronach objęte są przepisami prawa autorskiego. Ich powielanie, edytowanie, przetwarzanie oraz każdy sposób wykorzystania poza granicami określonymi przez prawo autorskie wymaga pisemnej zgody danego autora lub twórcy. Zezwala się na pobieranie treści i kopiowanie stron tylko na użytek prywatny, nie dla celów komercyjnych. Jeśli treści publikowane na stronach nie zostały opracowane przez administratora (właściciela) należy przestrzegać prawa autorskich osób trzecich. Należy w szczególności pamiętać o oznaczaniu treści pochodzących z innych źródeł. Jeśli mimo powyższych zaleceń pozyskaliby Państwo wiedzę o naruszeniu prawa autorskiego prosimy o stosowną informację na ten temat. Z chwilą ujawnienia treści niezgodnych z prawem zobowiązujemy się do niezwłocznego usunięcia stosownych treści.

Masz dodatkowe pytania?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące procesu rezerwacji, skontaktuj się z nami za pomocą naszego formularza kontaktowego. Jesteśmy dyspozycyjni również w weekendy.